Vi søger social- og sundhedsassistenter til Center for forebyggelse og rehabilitering i Gentofte Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger social- og sundhedsassistenter til Center for forebyggelse og rehabilitering i Gentofte Kommune

Vil du være med til at udvikle et af de vigtigste områder i det kommunale sundhedsvæsen, så er det dig vi søger.

Vi søger social- og sundhedsassistenter til vores døgnrehabiliterende team for rehabilitering.

Vi lægger vægt på dine kernekompetencer som social- og sundhedsassistent. Hos os har du en afgørende rolle for borgerens rehabilitering og spiller en afgørende rolle i det tværfaglige samarbejde i det tværfaglige team omkring borgeren.

Det vigtigste for os er dine gode faglige kompetencer og styrker i tværfagligt samarbejde og hvordan du bringer det i spil hos borgerne.

Vi har fokus på, hvordan vi bedst muligt får dine kompetencer i spil og styrker din udvikling gennem et godt samarbejde, mulighed for fagligt netværk, workshops, mulighed for daglig sparring og kurser.

Vi har en målrettet strategi for styrkelse af bl.a. social- og sundhedsassistenternes medicinkompetencer og samt deres rolle i det tværfaglige indsats.

Interesseret? Så læs her hvad vi tilbyder:

 • Stærkt tværfagligt samarbejde – du kommer på et hold med; sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, diætister, logopæd, neuropsykolog, neuropædagog, fysioterapeuter, ergoterapeuter og en læge.
 • Fleksibilitet i vagtplanen – vi tilrettelægger din vagtplan i tæt samarbejde med dig.
 • Weekendvagt hver 3 weekend.
 • Mulighed for ekstra vagter.
 • Faglig udvikling – vi er i fuld gang med at udvikle vores rehabiliteringsområde. Der kommer derfor til at ske meget fagligt de kommende år. Har du ikke et medicinkursus ved ansættelsen, prioriterer vi du får dette efter opstart.
 • God introduktion – vi introducerer dig struktureret og grundigt, og sikrer os du er tryg ved opgavevaretagelsen hele vejen igennem.
 • Vores dokumentationssystem er KMD – Nexus. Uanset erfaring bliver du oplært i vores opsætning af systemet.
 • Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer.

Vi leder efter dig der:

 • Brænder for den borgernære pleje og rehabilitering, og det tværfaglige samarbejde.
 • Har erfaring med rehabilitering eller gerne vil dygtiggøre dig inden for området.
 • Er stærk til at samarbejde og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Ønsker faglig udvikling og faglige udfordringer.
 • Kan se dig selv i at løse en kerneopgave hvor ”vi understøtter borgernes individuelle ønsker og mål for et meningsfuldt liv gennem et aktivt samarbejde”.
 • Vil benytte dine kompetencer omkring inddragelse af borger i aktiviteter af forskellig art, f.eks. det aktive måltid, motivation til borgerens selvtræning rent sundhedspædagogisk med borgerens SMARTE mål.
 • Er ansvarsbevist.

Du er velkommen til at komme at besøge os og høre mere. Du kan kontakte teamleder Julie Østergaard på jumd@gentofte.dk, tlf. 24906775 eller teamleder Emilie Bundgaard tlf. 21286361. for at aftale et besøg, eller hvis du har spørgsmål til stillingen.

Stillingen er på 37 timer eller timeantal efter aftale. Ansættelsen er pr. 1 okt. eller 1 nov.

I Gentofte Kommune er der en politik om, at der ved ansættelse skal forevises straffeattest.

Løn forhandles i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er d. 26 september, men vi har løbende samtaler.

Vi ser frem til din ansøgning.

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og videns baserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation. Hvidbog om Rehabilitering, 2022

Om Center for forebyggelse og rehabilitering, Gentofte Kommune

Center for forebyggelse og rehabilitering er en del af Pleje og Sundhed i Gentofte Kommune.

Vi beskæftiger ca. 270 medarbejdere og er fysisk placeret på to matrikler; Schioldannsvej og Skt. Lukasvej. På Skt. Lukasvej varetages ambulant genoptræning i vores ene af to terapier, mens øvrige afdelinger er placeret på Schioldannsvej.

På Schioldannsvej består rehabiliteringsområdet af døgnafdelinger med to teams. Team for neurorehabilitering og team for multisygdomme. Alle fagligheder i teamsene er placeret på døgnafdelingerne for at understøtte det gode tværfaglige samarbejde. Derudover har vi også en afdeling for forebyggelse, som varetager den borgerrettede forebyggelse i forløbsprogrammerne samt forebyggelsen indenfor livstilsområdet. Rehabiliteringsområdet har ydermere en serviceafdeling med rengøring og eget køkken, som også varetager medarbejderkantinen på Schioldannsvej. Til understøttelse af vores borgernære funktioner har vi en administration, som varetager bl.a. vagtplanlægningen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://gentofte.dk/jobopslag/?hr=show-job/159584&linkref=129137&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5892756

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet