Vagtplanlægger

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Mestrer du det komplekse puslespil og er kreativ i opgaveløsningen?

Vi søger en vagtplanlægger til distrikt Nærum og distrikt Kysten

Vores medarbejdere og borgere har brug for dig til at sikre, at vi er de rette på arbejde til at gøre det godt hos borgerne. Vi ønsker løsninger på tværs og et bedre grundlag for både den korte og den langsigtede planlægning.

Vagtplanlægningen er en hjørnesten i medarbejdertrivslen, det er væsentligt for at borgerne modtager hjælp med de rette kompetencer og det er en forudsætning for den gode økonomistyring. Vi søger derfor en vagtplanlægger, der bidrager til dette. Det er en funktion der er i stadig udvikling.

Ansættelsen er på 37 timer med start 1. juni 2024. Du vil referere til lederen i distrikt Nærum, men skal arbejde fysisk begge steder og vil have et tæt samarbejde med begge ledere.

Distrikt Kysten og distrikt Nærum holder til på to matrikler. Kerneopgaven i distrikterne er at levere sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne i de to distrikter.

Hvert distrikt har en hjemmeplejegruppe dag, hjemmeplejegruppe aften og en sygeplejegruppe. I alt ca. 85 medarbejdere i de to distrikter. Du skal lave vagtplaner for alle medarbejdere, ud fra overenskomster med FOA og DSR.

Dine nærmeste samarbejdspartnere vil være Distriktslederne, planlæggerne, medarbejderne og Løn og personaleafdelingen.

Som vagtplanlægger skal du være med til at sikre kontinuitet i medarbejdergruppernes grundrul og mødeplaner. Du skal være på forkant med personaleressourcer i de perioder hvor der er ferie og helligdage.

Du skal have flair for kompleks vagtplanlægning og kunne stå i krydspresset i at arbejde med balance mellem fremmødeprofiler, overenskomster og ønsker for vagtplan. Du skal desuden være med til at sikre afvikling af medarbejdernes ferie, frihed og omsorgsdage.

I udvælgelsen af ansøgere lægger vi vægt på din personlige profil, kompetencer, engagement og erfaring. Da du skal dække to distrikter, er det også vigtigt, at det er ok for dig, at der er forskellige tilgange til vagtplanlægningsløsningerne.

Der udbydes løbende kurser til vagtplanlæggere, og du kommer til at indgå i vores Erfagruppe, som er et netværk af alle vagtplanlæggerne i Rudersdal Kommune.

Vi ønsker af dig:

  • At du har erfaring med IT-implementering herunder også understøttelse og undervisning i GDPR og Cybersikkerhed
  • At du er ansvarsbevidst om optimal ressource planlægning
  • At du arbejder struktureret og har evne til langtidsplanlægning med henblik for helheden
  • At du besidder gode kommunikative evner, både skriftligt og mundtligt
  • At du har viden om sundhedsfaglige overenskomster eller er hurtig til at sætte dig ind i disse
  • At du er rummelig, fleksibel og diplomatisk
  • Vi forventer også, at du er proaktiv i tilbagemeldinger til leder om medarbejderes overarbejde og ressourceforbrug
  • Vi arbejder med KMDs vagtplanlægningssystem, og kender du det, er det en fordel
  • Vi arbejder på at løfte opgaven på tværs i hele hjemmeplejen og mod en mere ensartet tilgang til vagtplanlægning

Uddannelse og erfaring:

Uddannelsesmæssigt kan du have flere forskellige baggrunde, men det er væsentligt, at du har erfaring med at arbejde med vagtplanlægning for DSR og FOA-ansatte.

Derfor skal du vælge os:

Du får mulighed for at få dine kompetencer i spil og være med til at skabe din egen funktion i dialog med os.

Du vil møde to forskellige personalegrupper, der begge er kendetegnede ved at være positive, åbne og have godt humør.

Du bliver en del af en flad organisation, hvor samarbejde og relationer er gode og hvor du er omfattet af kommunens tilbud til personalet herunder div. rabataftaler på fitness, massageordning og fysioterapi.

Ansættelsesvilkår

37 timer pr. uge

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse i området Sundhed og forebyggelse er betinget af tilfredsstillende straffeattest og reference.

I Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud er der røgfri arbejdstid.

Ansøgning, samtale og kontakt

Ansøgningsfristen er fredag den 12. april

Samtaler:

Torsdag den 18. april

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Rudersdal Kommune, Øverødvej, 2840 Holte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6010435

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet