Sektionsfører/ reservedelsekspedient til Værksted Høvelte (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at blive del af et yderst professionelt og engageret team?
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Værksted Høvelte søger en sektionsfører reservedelsekspedient.


Om os

Vi er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets vedligeholdelsestjeneste.

Vi består af ca. 33 rutinerede medarbejdere, som varetager vedligeholdelse og reparationer af forsvarets landbasseret materiel. Hovedtyperne er PIRANHA, EAGLE, IKK, MAN SX/HX, MERC Gd, Scania, håndvåben og radiomateriel m.m.
Ud over værkstedet i Sandholm & Ny Motorgaard forventes vores nye værksted at stå færdigt i 2025.

Reservedelsgruppen arbejder til dagligt på Supply Chain Division (SCD) reservedelslager i tæt samarbejde med værkstedets driftskontor og værksteds-sektioner samt den kongelige livgardes echeloner.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid/respekt og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.Om stillingen

Reservedelsgruppen arbejder på SCD reservedelslager og på Garnisonsværkstedet, når REKS ikke er afgivet til operativ- eller anden tjeneste. Samarbejdets detaljer er beskrevet i Samarbejdsaftale mellem FVT og SCD samt tilhørende BB og bilag.

SCD reservedelslager i Høvelte består ud over 2 MIL REKS fra FVT af 3 civile SCD medarbejdere.

Som REKS fremsøges komponenter til alle typer platforme og våbensystemer i forsvaret via teknisk dokumentation og anden tilgængelig viden samt bestiller reservedele til teknikere på værkstederne og til echeloner. Opgaven som REKS indebærer ligeledes at varemodtage, oplægge, udleverer reservedele på lager samt forsender til andre lagre.

Derudover foretages løbende opfølgning på bestilte komponenter og kontrol af transitvarer samt ydes støtte til værkstederne i planlægningen ved fremskaffelse af leveringsdatoer for komponenter.

Man skal være klar til at blive afgivet til designering ved 1BDE, beredskab samt indgå i Hærens internationale operationer ved 1 LOGBTN eller 4 NSBTN samt at bidrage til den alm. militære uddannelse (Instruktør virke)

Du vil løbende blive opkvalificeret inden for relevante områder. Derudover vil du blive tilbudt at deltage i et Kompetenceudviklingsprojekt med undervisning i bl.a. dansk, matematik, engelsk og IT.


Om dig

Du er faglært oversergent eller sergent, der er fundet egnet til nærmeste højere grad. En ansættelse som sergent vil derfor være med en udviklingskontrakt, indtil OSU er gennemført.

Du har en baggrund som logistikassistent eller logistik operatør og er uddannet reservedelsekspedient i forsvaret.

Du ved, hvordan Forsvaret, FVT og FMI er opbygget og arbejder i forbindelse med håndteringen af reservedele i SCD såvel som i INTOPS.

Det forventes, at du:
- Er rutineret i at anvende SAP/Demars.
- Holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
- Er villig til at gå den ekstra mil.
- Sætter ære i at levere et godt produkt.
- Er loyal og samarbejdsvillig.
- Har gode samarbejdsevner og er serviceminded.
- Er en teamplayer med fokus på videndeling.
- Er omstillingsparat.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder, seniorsergent Ian Donald Iversen på telefon 25100686.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 8. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst - Høvelte, Høveltevej 115B, 3460 Birkerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=185045&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5891926

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet