Sekretær til Døgn- og Rehabiliteringscenter Hegnsgården

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en dygtig, kompetent og engageret sekretær, gerne på 37 timer, der vil være med til at sikre en effektiv drift af vores center, Døgn og Rehabiliteringscenter Hegnsgården, der ligger i det natursmukke Nærum.

Vi er et anerkendende døgn- og rehabiliteringscenter, dedikeret til at levere høj kvalitet af genoptræning, sygepleje og støtte til vores borgere. Stillingen som sekretær er organisatorisk placeret som stabsfunktion og sekretæren referer til driftschefen.
Som ansat på et Døgn og Rehabiliteringscenter skal du have en bred vifte af kompetencer for at kunne håndtere de forskellige opgaver og situationer, der kan opstå i en sådan arbejdssituation. Nogle af de vigtigste kompetencer inkluderer;

Ansvars- og kompetenceområder

 • Ordenssans og evne til at opretholde organiserede dokumenter og filer.
 • Ansvarlig for fakturering, regnskab for kasse og bank
 • Ansvarlig for indberetning, månedsopgørelser og udarbejdelse af statistikker
 • Medansvarlig for af- og tilmelding af ambulante borgere og kontakt til kørslen.
 • Ansvarlig for diverse forefaldende kontoropgaver, f.eks. bestilling af vare, arkivering og telefonbetjening
 • Medansvarlig for at vejlede medarbejdere i brug af div. kontormaskiner mm.
 • Styre div. lister til kørsel, privat leverandør mv.
 • Håndtere post til og fra genoptræningen og forebyggelsen, med E-post og mail - herunder fællespostkasse
 • Kontakt til interne- samt eksterne leverandør.

Kvalifikationer;

 • Erfaring som sekretær eller lignende administrative roller.
 • Stærke kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt.
 • God organisatorisk og tidsstyringskompetence.
 • Evne til at arbejde selvstændigt og som en del af et team.
 • Evnen til at lytte og forstå borgere og pårørendes behov og bekymringer.
 • Evnen til at håndtere patientinformation med fortrolighed og respekt.

Krav;

 • Minimum 2 års erfaring indenfor administration
 • Erfaring med brug af kontorsoftware som Microsoft Office eller lignende.
 • Evne til at håndtere kalenderstyring, booking af møder og reservationer.
 • Fleksibel med hensyn til arbejdstider og opgaver.
 • Fortrolighed med det sundhedsfaglige rehabiliteringsmiljø foretrækkes.
 • Evne til at håndtere telefonsystemer og andet teknisk udstyr.


Vi tilbyder;
En meningsfuld og givende karriere indenfor fremtidens midlertidige pladser.
Mulighed for faglig udvikling og kurser
Et positivt og støttende arbejdsmiljø.

Fremtidens midlertidige pladser som du sammen med os, skal være med til at skabe;
Rudersdal Kommune er i færd med en omlægning af døgntilbuddet på Kommunens midlertidige pladser, hvor målet er at fremtidssikre pladserne i forhold til udviklingen i sundhedsvæsnet. Det betyder at vi indenfor det næste 1,5 år skal tage imod Kommunens andet rehabiliteringscenter, således at fremtidens midlertidige pladser samles på en matrikel, nemlig i det natursmukke Nærum.
De midlertidige pladser skal på sigt kunne løfte komplekse sundhedsfaglige opgaver, hvor kravet er varetagelse af borgere med en øget grad af medicinsk kompleksitet, der kræver viden og indsigt i tværsektorielt og tværfagligt koordinering og rehabilitering.

Ansøgning;
Send venligst din ansøgning og CV til Driftschef Marianne Dideriksen

Samtaler: Afholdes fredag den 23.2.24

Vi glæder os til at byde dig velkommen til vores dedikerede team.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Rudersdal Kommune, Øverødvej, 2840 Holte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5984525

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet