Vi søger pædagogiske afdelingsledere til hhv. vores indskoling/SFO samt vores udskoling, hvor du skal være med til at samle vores to udskolinger på vores afdeling i Nærum.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Din profil og stillingen i udskolingen.

Vil du være med til at skabe en unik udskoling præget af variation, autenticitet og høj elevinvolvering? Kan du samle og lede stærke medarbejdere i et unikt nyt udskolingsmiljø? Så er du - måske - vores nye udskolingsleder.

På Ravnholm Skole har vi netop sammenlagt vores to afdelinger til én samlet - fantastisk skole. En skole, hvor vi giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag.

Sidste skridt i sammenlægningsprocessen er indflytningen i de nye udskolingsmiljøer, som netop er ved at blive færdiggjort. Dette giver os mulighed for, at vi sammen med alle vores dygtige undervisere, pædagoger og elever er i gang med at skabe den skole, som rent faktisk realiserer vores ambitiøse mål.

Lige nu søger vi en dygtig pædagogisk afdelingsleder, der skal lede vores "nye" samlede udskoling. Vi har været igennem en lang brobygningsfase og, vi er klar til at samle alle på afdeling Nærum i de nye fysiske læringsmiljøer, der er tonet af stærke faglige områder, hvor fagenes principper og metoder er synlige, og hvor de en­kelte fags behov er understøttet samtidig med, at fagenes fællesheder er tydelige i og omkring indretningen.

Vi er langt i drøftelserne og formuleringen af dén praksis, som vores nye læringsmiljø både fordrer, og giver mulighed for. Vi søger derfor dig, der kan lede udskolingen sikkert ind i dette, og understøtte vores medarbejdere og elever i en ny måde at samarbejde omkring læring på.

Igennem nærvær, relationskompetence og læringsledelse skal du samle og styrke vores udskoling, så vores elever over de kommende år helt konkret oplever en udskoling kendetegnet ved gode relationer og høj trivsel for alle, mere engagerende og involverende undervisning, mere inspirerende læringsmiljøer og stærkere fagmiljøer. Se mere på link: https://rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-styrker-udskolingen-med-nye-laeringsmiljoeer

En udskoling præget af variation, autentisitet og involvering, hvor underviserne lærer med og af hinanden, og sammen undersøger deres betydning for elevernes læring i en systematisk praksis.

Din profil og stillingen i indskolingen.

Du bliver leder for indskoling (0. til 3. årgang) samt SFO, hvor du skal lede en synlig læringspraksis og følge medarbejdernes samarbejde i og omkring undervisningen. I hverdagen er opgaven bl.a. at understøtte vores dygtige lærere og pædagoger i at skabe kvalitet i en differentieret undervisning, hvor du opbygger kapacitet hos vores medarbejdere bl.a. ved at rammesætte og styrke det professionelle samarbejde, og hvor du er rollemodel for den praksis, som medarbejderne og eleverne skal have.

Vi forventer desuden, at du kan understøtte det gode forældresamarbejde omkring børnenes trivsel og læring samt understøtte, at vi på skolen skaber meningsfulde og lærende fællesskaber for alle vores elever samt for vores voksne og – naturligvis - for os selv, som ledelse.

Du får også opgaven – sammen med vores afdelingsledere, at styrke det tværfaglige samarbejde med undervisere og pædagoger på skolen, og skabe en hel sammenhængende skoledag for vores elever.

På Ravnholm skole bruger vi Guided reading på 0.- 6. årgang og accelereret bogstavindlæring på 0.årgang. Guided reading er en mulighed for at variere og styrke læseindsatsen for hver enkelt elev og give vores elever endnu mere lyst og mod på at læse. Du får den opgave at lede denne praksis og derfor vil det være en fordel at kende til metoden. Se mere på link https://media.videotool.dk/?vn=441_2023090808155910726171207739

Din profil

Hvis du begynder at tænke: ”Det her job - det er lige mig…” så skal du vide, at ét af succeskriterierne i jobbet er, at du som leder er rollemodel for den praksis, som medarbejderne og eleverne skal have. Det betyder, at du skal kunne lede både i og fra praksis bl.a. ved at være tæt på undervisningen, og på medarbejdernes samarbejde i deres professionelle lærende fællesskaber samt kompetenceudviklingen. Du trives i at være tæt på praksis og hverdagens udfordringer.

Udover ovenstående, skal du også kunne sige ja til, at du

  • hviler i lederrollen, har selvindsigt og er nysgerrig på andre mennesker
  • kan bidrage positivt til skolens samlede ledelsesteam
  • ser ressourcen i dine medmennesker, og har høje forventninger til din omverden
  • er tillidsskabende, anerkendende og ærlig, og skaber et positivt arbejdsmiljø
  • er åben og tilgængelig, har humor og et positivt livssyn
  • arbejder systematisk og struktureret, og følger opgaver til dørs
  • er selvstændig, og bevarer et klart hoved, og et lunt hjerte under pres
  • har pædagogisk baggrund, og erfaring med pædagogisk ledelse

Derfor skal du vælge os

Vores ledelsesteam er kendetegnet ved, at vi alle tror på, at vi bedst kan lykkes, når vi selv er en del af lærende fællesskab, hvor vi sammen opbygger viden, sammen arbejder elevcentreret, sammen tilrettelægger systematiske indsatser og sammen kortlægger effekten. Vores opgavefordeling sker derfor ud fra kompetencer og interesser, og vi er alle indstillede på, at opgaver kan skifte hænder i løbet af et skoleår, fordi vi som ledelse vil være eksemplariske rollemodeller, og gerne står på tæer sammen med vores medarbejdere.

Ledelsesteamet består af en skoleleder for begge afdelinger samt fire pædagogiske afdelingsledere. En souschef og pædagogisk leder af indskoling/mellemtrin og SFO/SFK på afdeling Vangebo samt én afdelingsleder for indskoling/SFO, én afdelingsleder for mellemtrin /klub med souscheffunktion samt én udskolingsleder på afdeling Nærum.

Ved ansættelsen bliver du en del af Rudersdals skoleledelsesgruppe, hvor vi samarbejder om at skabe landets bedste skoler. Vi videndeler og samarbejder på tværs af matrikler, og alle skoleledelser indgår i tværgående opgaver omkring vores fælles skolevæsen, hvor professionel videndeling og kompetenceudvikling er en naturlig del af vores arbejde.

Hvis du vil lede hhv. vores indskoling eller vores nye samlede udskoling, og løfte et positivt medansvar for at udvikle Ravnholm Skoles tilgang til fremtidens læring, så kontakt skoleleder Kristine Juel Sklander på mobil 72 68 48 61 for en uforpligtende snak om jobbet samt en rundvisning på skolen.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat per 1. juni 2024

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Husk at angive hvilken stilling du søger.

Samtaler: Ansøgningsfristen er den 19. april, og samtaler afholdes den 25. april og 26. april 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Rudersdal Kommune, Øverødvej, 2840 Holte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6024685

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet