Vi har brug for dig til udvikling af den digitale ejendomsforvaltning

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har brug for dig til udvikling af den digitale ejendomsforvaltning i Gladsaxe Kommune
Kan du se potentiale i byggedata? Drømmer du om muligheden for at arbejde på fuld tid med bygningsdata og om at være med til at optimere den digitale ejendomsforvaltning? Så er muligheden her i Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter, hvor du kan blive en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab.

Vi forestiller os, at du kommer med en faglig indsigt i ejendomsområdet og har stor interesse for databehandling. Du er uddannet inden for byggefagene og har kendskab til fagsystemer som Dalux FM eller DBD. Du forstår vigtigheden af IKT-området og det digitale byggeri, og du arbejder sikkert meget struktureret og elsker at sætte ting i system.

Dine opgaver
I Ejendomscenteret vil du i høj grad få mulighed for påvirke, hvordan vi i fremtiden skal arbejde med bygningsdata og den digitale ejendomsadministration i Gladsaxe Kommune. Du vil få en koordinerede rolle i Ejendomscenterets digitaliseringsgruppe, hvor vi har brug for dig til en vifte af opgaver fra det mere strategisk orienterede til den daglige sparring og support.

  • Data og digitalisering
Du vil få en afgørende rolle i udviklingen og driften af vores digitale ejendomsadministration. Vi kan kun lykkes med vores ambitioner om at få mere værdi ud at data, hvis du hjælper os med at arbejde struktureret med en stadig voksende mængde bygningsdata. I din ansøgning må du gerne dele dine overvejelser om, hvilke potentialer, der er i bygningsdata.
  • Fagsystemer
Som ansvarlig for vores fagsystemer understøtter du Ejendomscenterets arbejde med alt fra planlagt vedligehold til opførelse af større nybyggerier, energioptimering og strategisk planlægning af kommunens fremtidige bygningsmasse. Vi bruger blandt andet DaluxFM og DBD (Digital Bygnings Data) og har brug for dig – både til den daglige drift og support af både interne og eksterne brugere og til at udstikke retningen for det fremtidige arbejde med digital forvaltning.
  • IKT og digitalt byggeri
Vi har lagt sporene til IKT-arbejdet, men er endnu ikke i mål. Vi har derfor brug for dig som IKT-ansvarlig til både at drifte og udvikle IKT-området i Ejendomscenteret, så vi får sikret det digitale bindeled mellem byggeprojekter og de efterfølgende vedligeholdelsesopgaver og ejendomsadministration.

Om Ejendomscenteret
Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, renovering, energioptimering, udvikling og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Vi er glade for vores faglige og sociale fællesskab og er en arbejdsplads med mulighed for løbende faglig udvikling og et tillidsbaseret og åbent arbejdsmiljø med fleksible arbejdsrammer og er en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde.

Med cirka 40 medarbejdere yder vi bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række større og mindre byggeprojekter, renoveringer og energioptimeringsprojekter. Vi har tre byggeteams bestående af bygningsrådgivere, ingeniører og projektledere. Hvert team varetager struktureret 10-årig vedligeholdelsesplanlægning af en portefølje af ejendomme baseret på systematiske bygningssyn. Derudover har vi en stab, som håndterer tværgående opgaver såsom strategisk analyse, økonomi mv.

Om kommunen
Gladsaxe Kommune er en ambitiøs kommune, også med sine ejendomme. Byrådet har afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, Fremtidens Skole, nye skøjtefaciliteter, et sundheds- og beskæftigelseshus ved Buddinge Station, nye anvendelser af de bygninger, som husede Blågård Seminarium og meget andet. Samtidig skal driften af kommunens eksisterende 386.000 m2 optimeres, blandt andet for at skabe sammenhæng til den daglige drift, klima- og energioptimering, indeklimaforhold for de daglige brugere med videre.

Gladsaxe Kommune har indarbejdet FN’s verdensmål i Gladsaxestrategien, og vi arbejder alle efter en vision om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Ansættelsesforløbet
Der er ansøgningsfrist den 9. juni 2023 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne 25 og 26, og vi regner med, at du kan tiltræde den 1. august 2023 eller efter nærmere aftale. Du bliver ansat på overenskomstvilkår med mulighed for forhandling af tillæg. Du er velkommen til at kontakte teamleder Peter Friche Madsen på telefon 61 14 22 17, hvis du har spørgsmål.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1449&ERId=81529

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5833108

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet