Ravnholm Skole søger ressourceperson

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

På Ravnholm Skole søger vi en ressourceperson til vores ambitiøse ressourceteam pr. 1. april 2024, eller snarest herefter. Stillingen er som udgangspunkt på 35 timer.

Kunne du tænke dig at være med til at drive skolens ressourceteam (RT), der har en bred almen- og specialpædagogisk viden om børns individuelle forudsætninger, læreprocesser og behov? Vi har en gennemarbejdet vifte af værktøjer og metoder, som skaber grundlag for en målrettet tilrettelæggelse af undervisning og børnefællesskaber, der skaber deltagelsesmuligheder for alle børn, men vi mangler en dygtig kollega.

Ressourceteamet understøtter aktivt lærerne og pædagogerne på skolen i arbejdet med det inkluderende læringsmiljø og børn i udsatte positioner. Vi ser en stor styrke i inkluderende co-teaching, og stræber efter, at metoden på sigt bliver en naturlig del af skolens læringsmiljø.

Ressourceteamet har et tæt samarbejde med en række eksterne aktører, for at sikre en optimal kompetencedækning, når vi arbejder med børn med særlige behov. Vi har fokus på at få børnenes og de unges perspektiver med, og ser stor værdi i deres bidrag og indflydelse. Dialogen og samarbejdet med forældrene, er ligeledes et vigtigt ben ind i inklusionen.

På Ravnholm Skole arbejder vi ud fra en systemisk tilgang, hvor der tænkes hele vejen rundt om barnet, og med fokus på barnets stemme og trivsel.

Du vil træde ind i et ressourceteam, bestående af en koordinator for RT samt en leder tæt på.

Som ressourceperson på Ravnholm Skole forventer vi:

 • At du har et anerkendende børnesyn
 • At du indtager børneperspektivet og har fokus på elevernes trivsel og læring
 • At du har en positiv tilgang til opgaver og udfordringer, og har lyst og mod til at gå nye veje og bygge broer
 • At du har en pædagog- eller læreruddannelse
 • At du er fleksibel og konstruktiv, omsorgsfuld og engageret
 • At du på sigt vil kunne varetage opgaver på begge skolematrikler
 • At du har gode relationskompetencer
 • At du har lyst til at være en del af årgangsteamsamarbejdet
 • At du kan facilitere dialogmøder, vi arbejder ud fra SOS-metoden
 • At du er med til at understøtte kommunens indsatsområder bl.a. Synlig læring

Som ressourceperson på Ravnholm Skole tilbyder vi:

 • Et professionelt samarbejde på tværs af faggrupper
 • Mulighed for at sætte dit præg på ressourceteamet
 • Du bliver en del af en skøn samling af kollegaer
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor du vil indgå i forskellige læringsfællesskaber
 • God opstart med tid til overdragelse og implementering
 • Du kommer til at indgå i ressourceteamet, hvor engagement, ansvarlighed og kompetence er nøgleord
 • Selvstændighed og et udfordrende arbejdsmiljø
 • Mulighed for kurser og dygtiggørelse
 • Dit fokus skal fortrinsvis være på vores udskolingselever

Din opgave, som ressourceperson, vil i den forbindelse være at koordinere møder med forældre samt interne og eksterne samarbejdspartnere og deltage som mødeleder.

I Rudersdal arbejder vi i kommunale netværk, hvor vi samarbejder med SSP for at fremme og styrke det gode ungdomsliv.

Dine dage kunne indeholde følgende opgaver:

 • Mødefacilitering
 • Møde indkaldelser og koordinering med forældre samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Observation i klasserne
 • Sparring med lærer- og pædagogteams om undervisning, børnefællesskaber, trivsel og indsatsplaner
 • Supervision
 • Sparring og samarbejde i kommunale netværk for udskoling og SSP
 • Tovholder for ungeprofilundersøgelsen samt udvælgelse af relevante indsatser
 • Kontaktperson i SSPnetværket

Derfor skal du vælge os

På Ravnholm Skole har vi en vision om at skabe en skole, som giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere – en skole, som vi er stolte af.

Vi går ind i vores 3. år af en skolesammenlægning. I indeværende skoleår er udskolingen fordelt på vores afd. Nærum og afd. Vangebo. Fra skoleåret 2024/2025 er alle udskolingselever samlet på afd. Nærum. Vores fælles skole tager afsæt i en målsætning om variation, autentisitet og involvering - med undervisere, der lærer af og med hinanden, og som undersøger deres betydning for elevernes læring i rammer, der understøtter fremtidens læringsformer. Ravnholm skole har samlet et stærkt fundament og sammenlægningen har givet os et udviklingsmiljø og fleksibilitet, som gør skolen til en attraktiv arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er med start 1. april 2024, eller snarest muligt og på 35 timer om ugen.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Om os

Du kan læse mere om skolen på https://ravnholmskole.aula.dk/

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Skoleleder Kristine Juhl Sklander, ksk@rudersdal.dk, tlf: 72 68 48 61

Samtaler: Afholdes løbende.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (35-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Rudersdal Kommune, Øverødvej, 2840 Holte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6014927

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet