Næstkommanderende deling til 1. Uddannelseskompagni ved II Bataljon, Den Kongelige Livgarde.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Finder du motivation i at udvikle dine ledelses-, uddannelses- og operative kompetencer i et miljø, hvor du til stadig skal udvikle både konstabelelever og befalingsmænd?

Om os

Vi er et reaktionsstyrkekompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister, og som skaber og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af konstabelelever i rammen af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) som gennemføres tre gange årligt samt uddannelsen af nuværende og kommende gruppefører.

Kompagniet har en fast uddannelsesstruktur, der medvirker at uddannelsesplaner og den årlige aktivitetsoversigt kan fastlægges tidligt i uddannelsesforløb. Dette medvirker fleksibilitet og mulighed for at skabe en god sammenhæng mellem arbejde og privatliv.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte. Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til hvor der måtte være behov, til gavn for hele bataljonen og regimentet.

Kompagniet løser mange varierende opgaver, som medvirker at kompagniet løber stærkt i spidsbelastningsperioder. Der må indregnes perioder med øvelsesaktivitet, skydeperioder og lignende, der medvirker perioder væk fra Garderkasernen. Omgangstone i kompagniet er behagelig og fri, og kompagniet har en yderst professionel og ærekær tilgang til hverdagen og vores opgaveløsning.

Om stillingen

Som næstkommanderende deling (NK/DEL) vil du være stedfortræder for delingsføreren i alle aspekter af delingens virke, både under garnisons- såvel som feltforhold.

Du bistår delingsføreren i delingens og personellets forberedelse og gennemførelse af operationer:
- Delingens logistiske tjeneste som eksempelvis klar til kamp procedurer, vedligeholdelsestjeneste, genforsynings- og sanitetstjeneste under garnisons- og feltmæssige forhold.
- Føre delingen ved delingsførerens forfald eller fravær.

I delingens daglige tjeneste, i samarbejde med delingsføreren og resterende Kader:
- Uddanne og udvikle delingens gruppeførere og fungere som delingens ældste befalingsmand.
- Uddanne og udvikle delingens infanterister inden for skyttetjeneste og funktionsuddannelse.
- Opretholde delingens moral, disciplin og kampkraft sammen med delingsføreren.
- Forvalte delingens og enkeltmandsudleveret enhedsmateriel i samarbejde med delingsføreren, forsyningssektionen og vedligeholdelsessektionen.

Som faglærer i kompagniet har du ansvaret for, at tilrettelægge uddannelsesmæssige aktiviteter i overensstemmelse med tildelte ressourcer.

Som NK/DEL kommer du til at varetage en ledelsesmæssig nøglefunktion i kompagniet. I kraft af din rolle som en af kompagniets oversergenter er du bevidst om dit ansvar som en rollemodel for dine yngre kollegaer, både befalingsmænd og konstabler.

Om dig

Du er oversergent der af tjenestemæssige årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren sergent med velbedømt tjeneste bag dig, der inden for en kortere årrække er klar til udnævnelse til oversergent.

Du skal turde gå forrest, være synlig i dit virke og forstå betydningen af at motivere og udvikle andre.

Du hviler i din faglighed og viger aldrig tilbage fra at bringe den i spil. Du har en klar holdning til soldatens personlige og feltmæssige optræden samt er i stand til at rette, vejlede og kontrollere enkeltkæmperen, gruppeføreren og delingsføreren indsat i en taktisk ramme.

I dit daglige virke udviser du forståelse for soldaten som det hele menneske og har en anerkendende tilgang til dine kolleger - med evnen og viljen til at inddrage andres kompetencer i opgaveløsningen.

Slutteligt er det vigtigt for kompagniet, at du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor skiftende vilkår har betydning for din opgaveløsning. Derfor skal din tilgang til tjenesten være præget af initiativ, selvstændighed og ansvarlighed med et konstant og målrettet fokus på uddannelsen af fagligt dygtige infanterister og handlekraftige førere, der kan begå sig operativt.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn M.C.D. Matzen på telefon 22 98 98 42 eller mail LG-2B-100A@mil.DK eller kompagnibefalingsmand seniorsergent J. Schmidt på telefon 40 20 00 46 eller mail LG-2B-101A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-STA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Ansøgningsfrist er 23. juni 2023, og samtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens ophør.

Stillingen er til besættelse 1. august 2023, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Høvelte Kaserne, Høveltevej 111 - 117 H, 3460 Birkerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183762&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850085

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet