Centerchef til plejecenter Byageren

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at gøre en forskel med beboerne og medarbejdere i centrum? Trives du med en kompleks opgaveportefølje og et overordnet ledelsesansvar? Så er det måske dig, vi søger som centerchef.

Om Jobbet

Som centerchef har du det overordnede ledelsesansvar for de borgerrettede opgaver, personaleledelse, den daglige drift og økonomistyring. Du er samtidig ansvarlig for den strategiske udvikling af plejecentret, som skal sikre, at centret fortsat er det bedst mulige bosted for beboerne og en velfungerende og eftertragtet arbejdsplads for medarbejderne. Som centerchef i Rudersdal Kommune har du direkte reference til vicekommunaldirektøren og samarbejder tæt med kolleger på tværs af Sundhed og Forebyggelse.

Du skal i hverdagen være en rollemodel, der gennem nærværende og anerkendende ledelse sikrer, at opgaverne hos beboerne håndteres bedst muligt på baggrund af stærke værdier om faglighed, etisk forsvarlighed og borgeren i centrum.

Du skal som centerchef skabe en tydelig vision for centret og i den forbindelse gå forrest og vise vejen. Du har ledelsesrum til, og forventes at kunne forvalte og implementere, strategier og indsatser selvstændigt med blik for de konkrete forhold, rammer, medarbejdere og beboere, der gør sig gældende på Byageren.

Grundet centrets relativ komplekse og omfattende opgaveportefølje er økonomistyring en vigtig opgave for centerchefen. Du får en vigtig opgave med at sikre budgetoverholdelse og etablere relevante styringsmæssige processer og aftaler, der sikrer transparens om bl.a. udgiftspres og en sikker daglig drift. Du skal ligeledes styre gennem en høj faglighed og iværksætte initiativer for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Din profil

Du er en kompetent leder og skal kunne mestre balancen mellem at være menneske i lederrollen og behovet for at styre og prioritere de mange komplekse opgaver. Du skal kunne lede andre ledere og i den forbindelse både kunne delegere, sætte retning, give sparring og sikre et passende og relevant ledelsesrum for centrets ledere. Du skal have lysten til at arbejde videre med den konkrete håndtering og udmøntning af de rammer og muligheder, som frisættelsen af plejecentret giver.

Du er særdeles dygtig til at skabe, udvikle og fastholde relationer og er anerkendende i din ledelsesstil med et tydeligt og overbevisende borgerperspektiv i alt, hvad du gør og kommunikerer. Du skal kunne inviterende til og se værdien af dialog med mange forskellige mennesker og medarbejdere uanset baggrund og fagligheder samt have interesse i beboernes forskellige livshistorier og behov.

Du har interesse og flair for drift og styring. Særligt skal du kunne begå dig i en politisk ledet organisation og kunne håndtere det krydspres, som kan opstå i samarbejdet med politikere, medarbejdere og borgere. Som centerchef skal du turde tage fat om eventuelle problemer og træffe nødvendige svære beslutninger, hvor dette kræves.

Som centerchef er du ansvarlig for en høj faglig kvalitet og fortsat udvikling af centret, således at medarbejderne kontinuerligt og på kvalificeret vis kan håndtere og udvikle samspillet med beboerne/borgerne. Samtidig skal løbende fokus på fagligheden bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser, som medarbejderne kan se sig selv i, og som medvirker til stolthed og arbejdsglæde i opgaveløsningen. Du skal i den forbindelse være en positiv drivkraft for udvikling.

Det vil blive set som en fordel hvis du har ledelsesmæssig erfaring inden for det kommunale sundheds- og/eller ældreplejeområde og kender til kompleksiteten inden for området samt har en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau.

Om os

Plejecenter Byageren er ét af kommunens frisatte plejecentre. I vores pleje og omsorg tager vi udgangspunkt i en grundlæggende respekt for beboerens liv og ønsker, og en ambition om at skabe en god hverdag, hvor den enkelte kan udfolde sit liv under hensyntagen til helheden. Den gode stemning og tætte relationer er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem beboerne og medarbejderne.

Plejecenter Byageren består af 72 lejligheder fordelt på 6 bo-enheder - huse. Hvert hus er en selvstændig enhed, med fælles spise- og dagligstue, fælles køkken og birum, og det giver gode muligheder for, at de 12 beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang, de ønsker det.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst

Tiltrædelse pr. 1. februar 2024 eller snarest muligt

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Samtaler forventes afholdt i uge 49 og 50

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Rudersdal Kommune, Øverødvej, 2840 Holte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943353

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet