Barselsvikar for psykolog til PPR Rudersdal

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da en af vores dygtige psykologer skal på barsel, søger vi en barselsvikar fra 1/8-23 og 6 måneder frem med mulighed for forlængelse.

Hvorfor skal du vælge os?

Hos os får du et arbejde med fagligt spændende udfordringer, hvor du arbejder selvstændigt, og som en del af et tværfagligt team, bestående af logopæder, fys/ergoterapeuter, psykologer og PPR-konsulenter. Vi er en arbejdsplads, hvor fagligt engagement understøttes af tillidsfuld ledelse, som vægter at være lydhør og tilgængelig.

Vi er en familievenlig arbejdsplads, og du får stor indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid. Vi har både intern og ekstern supervision samt mentorordning. Du vil få rig mulighed for at være med til at videreudvikle det psykologfaglige fællesskab. Dine psykologkolleger er dygtige og engagerede, bredt fordelt på alder og erfaring.

De seneste år har vi arbejdet ihærdigt på implementering af LØFT og brugen af SOS (Signs of Safety) som struktur for møder. Vi arbejder ud fra en bredt funderet referenceramme, bl.a. systemiske, narrative, udviklingspsykologiske og mentaliseringsbaserede tilgange. I det kommende år har vi fokus på at reducere administrationstid til fordel for mere tid til børnenes miljøer.

Hvad kommer du til at lave:
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning på skoler og i institutioner
 • Observation af børn i deres udviklings- og læringsmiljøer og sparring med lærere og pædagoger
 • Vejledning og konsultativ bistand til lærere, pædagoger, ledere m.fl. om udvikling af det forebyggende, inkluderende og indsatsorienterede arbejde i tæt tværfagligt samarbejde med andre kollegaer i PPR
 • Sparring med øvrige samarbejdspartnere inden for myndighed og behandling
 • Deltage i og facilitere møder med flere aktører
 • Udfærdige vurderinger af børns specialpædagogiske behov, når der er formodning om et omfattende støttebehov, på baggrund af f.eks. sparringsforløb, tests og observationer.
Hvem er du?

Du ser værdien af at skabe deltagelsesmuligheder for børn i læringsmiljøer og understøtte relationskompetence hos de vigtige voksne omkring dem.

Dette betyder, at du er optaget af et godt og tværfagligt samarbejde samt at inddrage relevante aktører omkring barnet i tværgående og helhedsorienterede løsninger, så tæt som muligt på en almindelig hverdag i deres nærmiljø.

Samlet set lægger vi vægt på, at du:

 • Er uddannet psykolog; enten cand. psych. eller cand. pæd. psych.
 • Befinder dig godt med at trække på alle grene af psykologien, især pædagogisk psykologi, udviklingspsykologi og organisationspsykologi.
 • Synes det er spændende at arbejde med indirekte intervention.
 • Kan samarbejde med og yde en kvalificeret pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til forældre, skoler og daginstitutioner med henblik på at fremme børns trivsel og udvikling i deres nærmiljø.
 • Har gode relationelle kompetencer, som naturligt kommer til udtryk i samspillet med forældre, fagprofessionelle, kollegaer, børn og unge, samt evner at samarbejde på tværs af faggrupper og områder.
 • Har interesse for og indsigt i såvel almen- og specialområdet og har lyst til at være med i udviklingen af forebyggende initiativer på begge felter.
 • Er indstillet på, at der med jobbet følger dokumentations – og administrative opgaver, f.eks. udarbejdelse af PPV’er, visitation til specialtilbud og henvisning til psykiatri.
 • Kan arbejde selvstændigt samt kommunikere med mange aktører.
 • Trives med at arbejde i en virkelighed, der er præget af stor kompleksitet og som rummer mange forskelligartede opgaver.
 • Kan navigere i en ofte uforudsigelig hverdag, hvor to dage sjældent er ens.
 • Det vil være en fordel, hvis du har bil.
Ansættelsesvilkår

Jobbet er på 30-37 timer pr. uge og med start fra den 1. august 2023 og 6 måneder frem, med mulighed for forlængelse.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Om os

PPR er en del af område Børn og Familie, som også består af Familiehuset, Sundhedstjenesten, Tandplejen og Myndighed. PPR omfatter psykologer, logopæder og fysioterapeuter og ergoterapeuter samt en stab med administrative PPR-konsulenter, PPR-konsulent samt en trioledelse med ansvar for hver deres faggruppe samt den fælles, tværfaglige udvikling i PPR.

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Hvis du har uddybende spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Samtaler: Uge 25

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rudersdal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.rudersdal.dk/job?hr=show-job/148060&linkref=107240&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5833316

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet